Stichting Het Leven Delen

Stichting Het Leven Delen is ontstaan uit ervaringen met omstandigheden die het gevolg waren en zijn van het overlijden van een dierbare onder onduidelijke omstandigheden.

Het doel is: “het verlenen van alle mogelijke vormen van bijstand aan nabestaanden bij dubieuze overlijdensgevallen zoals directe crisisbijstand, juridische bijstand en vertegenwoordiging, woordvoering, mediabegeleiding, onderzoek, waarheidsvinding, slachtofferhulp en rouwbegeleiding. Alsmede fondsenwerving ten behoeve van de activiteiten”.


Actualiteiten