Bij een onverwacht en onduidelijk overlijden van iemand is er direct een totaal verstoorde situatie en op vele wijzen vormen van verwarring en verdriet. Dat blijft, bij onzekerheid over de oorzaak, nog lang zo.

Stichting Het Leven Delen streeft er naar alle mogelijke vormen van bijstand te verlenen aan de nabestaanden en direct betrokkenen. Ondraaglijke lasten en de vele vragen kunnen gedeeld worden. Men is niet alleen, we zijn 'met elkaar', ...... 

Er is een leven verloren gegaan, om te blijven herinneren en te blijven delen.

Actualiteiten

Bekijk artikelen op deze site