PRIVACYVERKLARING: Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens
Voor onze bezigheden ontvangen wij mogelijk gegevens van en over u. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van het contactformulier. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

Beveiliging
Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

Uw rechten
Als u een relatie met ons heeft, kunt u ons middels een emailbericht vragen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt u ons per mail vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u geen informatie van ons wilt dan kunt eveneens per email aan ons doorgeven. U krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij  geïnteresseerden informeren. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe partijen met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u lezen in de privacyverklaring op deze websites.

Contactgegevens 
Heeft u vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan? Neem dan contact op via:
– Stichting Het Leven Delen
– M. 06-48462230
– E. mail@renegraafsma.nl
– www.hetlevendelen.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. U vindt op onze website steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

Cookies
Op onze website gebruiken wij mogelijk cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen.

Ondersteuning van de website
Uiteraard zijn we verplicht om te vermelden dat de website van Stichting Het Leven Delen wordt gefaciliteerd door Respect Beheer & Management B.V. (RBM), de ‘werkmaatschappij’ van René Graafsma, en …………. dus een platform voor iedereen. ‘Om het leven te delen”.

Kamer van Koophandel Utrecht: 30127335.
Al waar ook de Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.
RBM werkt volledig transparant. Verslagen en cijfers zijn altijd, door iedereen, op te vragen.
Contact: mail@renegraafsma.nl

Actualiteiten

Bekijk artikelen op deze site