Crisisbijstand, onderzoek, vertegenwoordiging, woordvoering- en mediabeleid, slachtofferhulp, rouwondersteuning, ………. vormen de doelstellingen van de Stichting Het Leven Delen.

In samenwerking met de overheid, de politie en het Openbaar Ministerie.
Daar waar nodig is naar het oordeel van de Rechter. Met informatie-overdracht naar de samenleving en de politiek.

Zoals een auto niet kan rijden zonder een volle tank: de doelstellingen kunnen niet worden ingevuld zonder de nodige financiële middelen.
Daarom vormt en beheert de Stichting Het Leven Delen een steunfonds waarvoor met volle inzet bijdragen worden gevraagd en verworven.

De jaarrekening zal volledig inzichtelijk zijn en actief aan de donateurs ter inzage worden gegeven.

Elke activiteit maakt deel uit van een groter geheel, als een puzzel.
Er kan geen stukje ontbreken.

Actualiteiten

Bekijk artikelen op deze site