Stichting Het Leven Delen

Bilthoven, 24 maart 2020

Stichting Het Leven Delen is ontstaan uit ervaringen met omstandigheden die het gevolg waren en zijn van het overlijden van een dierbare onder onduidelijke omstandigheden.

De oprichtingsdatum is 24 maart 2020.

Het doel is: “het verlenen van alle mogelijke vormen van bijstand aan nabestaanden bij dubieuze overlijdensgevallen zoals directe crisisbijstand, juridische bijstand en vertegenwoordiging, woordvoering, mediabegeleiding, onderzoek, waarheidsvinding, slachtofferhulp en rouwbegeleiding. Alsmede fondsenwerving ten behoeve van de activiteiten”.

De administratieve procedures voor de voltooiing van het bestuur, bestaande uit vijf personen, worden nu vormgegeven. De eerste activiteiten betreffen de vestiging van het kantoor, de bekendmaking van de stichting en het vertellen en presenteren van de doelstellingen.


Tags

Stichting HLD


Andere blogs

Stichting Het Leven Delen

Stichting Het Leven Delen