Lang niet altijd is het voor nabestaanden mogelijk en / of wenselijk om zelf en in eigen persoon de vertegenwoordiger te zijn in de processen en ontwikkelingen die op een onverwacht overlijden kunnen volgen. Emoties kunnen de overhand nemen, onderlinge verhoudingen kunnen onder druk komen te staan, volledige afwegingen van de verschillende belangen kunnen niet zomaar worden gemaakt.

Betrokken vertegenwoordiging met de juiste afstand en een objectief oordeel kan dan van zeer grote betekenis zijn. Een uitgestoken hand die hulp biedt.

Actualiteiten

Bekijk artikelen op deze site